Jagt på Glorup Gods

Til Glorup Gods hører 500 ha agerjord og 575 ha skov, hvorpå der er god jagt. Der er en pæn bestand af råvildt & dåvildt, en del remisser samt vandhuller til udsætning af ænder.

Ved/under jagt ved Glorup Gods kan Skytten Jesper kontaktes vedr. jagt på Glorup på tlf. 5164 6027

For ansøgning om jagtleje: Kontakt Jacob Rosenkrantz på tlf. 2462 6260

Jagten på Glorup er pt. udlejet.