ORDENSREGLER I HAVEN
 • Haven er åben fra 1. april til 31. september torsdag til søndag mellem 10.00 og 16.00.
 • Besøg i haven skal ske i god ro og orden. Det er kun tilladt at færdes i de nedenfor markerede områder af haven
 • Ophold i haven er ikke tilladt uden for bænkene uden forudgående aftale.
 • Cykling, ridning samt elektrisk og motoriseret transport er ikke tilladt i haven.
 • Din hund er velkommen, hvis den er under fuld kontrol: Hunde skal føres i snor, må ikke larme og kun færdes på stier. Husk at samle op efter jer.
 • Hjælp venligst med at holde haven ren og vær venlig at tage jeres affald med hjem.
 • Der må ikke grilles eller laves bål noget sted i haven.
 • Der må ikke spilles bold i haven.
 • Du må ikke fiske eller sejle i søerne.
 • ydafspilning, digitale spil, droneflyvning, geocaching, kortlægning og registrering er ikke tilladt.
 • Der må ikke klatres i havens træer og buske – ligeledes må beplantningen ikke beskadiges eller fjernes
 • Dyrene må ikke fodres i haven.
 • Opsynets anvisninger skal til hver en tid følges. Overtrædelse af dette ordensreglement kan medføre bortvisning og eventuelt politianmeldelse og bøde.

I åbningssæsonen kan haven være lukket til private arrangementer.